Regulamin

Regulamin świadczenia i korzystania z usług w serwisie OptiDieta.pl

Postanowienia ogólne

1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego OptiDieta.pl  jest firma OptiDieta Catering Hanna Będźkowska z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Kaszubska 26 L3  84-200 Wejherowo

NIP 5881833339               REGON 364648176

2

Klientem serwisu OptiDieta może zostać każda pełnoletnia osoba. Zamówienie usługi oferowanej w serwisie dla osoby nieletniej może dokonać jej prawny opiekun biorąc pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.

3
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku, opis potrawy, wartość energetyczna. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzony informacją o rodzaju planu żywieniowego ,a także nazwiskiem i adresem Klienta.

4

Posiłki spakowane są w dwa rodzaje kolorowych pojemników. Posiłki znajdujące się w pojemnikach można podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie można w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy zdjąć z nich folię ochronną.

Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 C.

 

Zamawianie usług w serwisie Optidieta.pl

1
Osoba składająca zamówienie w serwisie OptiDieta potwierdza w ten sposób fakt, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

Złożenie zamówienia w serwisie OptiDieta jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści powyższego regulaminu.

2
Zamówienia na catering dietetyczny OptiDieta należy dokonać on-line na stronie serwisu. Składanie zamówień trwa 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie możemy złożyć na dwa sposoby:  poprzez formularz dostępny na stronie 
www.optidieta.pl, wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 575995135 Bieżąca obsługa klientów prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. W weekend i dni ustawowo wolne od pracy kontakt z firmą możliwy jest  tylko poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3
Osoba składająca zamówienie on-line lub telefonicznie zobowiązana jest podać wszystkie informacje niezbędne do określenia odpowiedniej diety. Należy podać swoje: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, dokładny adres dostawy, rodzaj diety, datę pierwszej dostawy.

4
Po dokonaniu zamówienia serwis OptiDieta wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres poczty e-mail. Elektroniczne potwierdzenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko Klienta, nr telefonu i adres e-mail, wybrany plan żywieniowy, adres dostawy, kwotę do zapłaty, nr konta..

5
Serwis OptiDieta realizuje zamówienie w miejscu i dniu określonym przez Klienta jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu.

6
Podczas składania zamówienia Klient zobowiązuje się poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach i problemach zdrowotnych które go dotyczą. W szczególności chodzi tu o przypadki: chorób istniejących i przebytych, cukrzycy, nietolerancji laktozy, alergii, nadciśnienia tętniczego, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych bądź wpływających niekorzystnie na trawienie bądź powodujących  zatrzymywanie wody w organizmie oraz w przypadku kobiet w ciąży i karmiących.

7
W przypadku gdy Klient zataja przeciwwskazania i problemy zdrowotne wymienione w pkt 6 serwis OptiDieta nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.
 

8
Właściciel serwisu OptiDieta nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku udzielenia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub odmowy udzielenia informacji w ogóle dotyczącej stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań Klienta do korzystania z usług serwisu OptiDieta.

 

Płatności

1
Należy pamiętać, iż umowa nie zostanie zawarta, zaś zamówienie niezrealizowane w wypadku braku płatności za zamówioną usługę.

2
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie wcześniej ustalone, telefonicznie bądź elektronicznie, szczegóły: zamówienia, dostawy oraz płatności. Dokument ten jest dla Klienta podstawą do dokonania płatności za zamawianą usługę.

3
Klient płaci z góry za cały okres usługi OptiDieta, jeszcze przed realizacją zamówienia i tylko w postaci przelewu bankowego. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO Sa o nr 35 1240 5383 1111 0010 6856 9236. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj Diety oraz wybraną kaloryczność. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta jest wpływ pieniędzy na konto bądź przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4
Na życzenie Klienta serwis OptiDieta.pl wystawi fakturę VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu.

Dostawa

1
Dostawa posiłków cateringu dietetycznego OptiDieta odbywa się od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach od 16.30 – 22.00, w miejsce wskazane przez Klienta. Posiłki na niedzielę dowożone są razem z posiłkami na sobotę.

2
Szczegóły dostaw posiłków ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

3
Serwis OptiDieta zapewnia bezpłatną dostawę na terenie zaznaczonym na interaktywnej mapce na stronie serwisu www.optidieta.pl/dostawy. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z obsługą serwisu OptiDieta.

4
Serwis OptiDieta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie w ustalonym czasie i miejscu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Klient nie może domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

5
Serwis OptiDieta w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć dzienny zestaw posiłków w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta ale będzie w rejonie obsługiwanym przez OptiDieta, serwis zobowiązuje się do automatycznego i nieodpłatnego wydłużenia usługi o jeden dzień.

 

Zmiana i anulowanie zamówienia

1
W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności planu żywieniowego, adresu i godziny dostawy , dokonania zawieszenia wykonywania lub całkowitej rezygnacji z usługi.  W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany. Całkowita lub częsćiowa rezygnacja z usługi jest możliwa tylko po okazaniu paragonu zakupu.

2
Warunkiem dokonania zmian planu żywieniowego, jego kaloryczności, czy rezygnacji jest poinformowanie serwisu OptiDieta.pl do godz. 15:00 na dwa dni robocze fizyczną realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.15:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku zmian obejmujących sobotę i niedzielę należy je zgłosić do obsługi serwisu najpóźniej do godziny 12.00 w piątek. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać  podczas godzin pracy obsługi serwisu czyli 9:00 – 15:00 w formie telefonu na numer 575995135, bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3
Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w Art. DOSTAWY pkt 5 nie będą realizowane.

4
Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez serwis wysłaniem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby rozwiązania problemu. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.

6
Klient ma możliwość czasowego zawieszenia świadczonej przez serwis usługi. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować serwis Optidieta.pl o chęci zawieszenia usługi drogą e-mailową pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny 15.00 w terminie dwóch dni roboczych przed zaistnieniem planowanej zmiany.  Należy podać konkretną datę, w której usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

Reklamacje

1
W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację   elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Rozpatrywana będzie reklamacja złożona w ciągu 24 h.

2
W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w tym samym dniu.

3
Reklamacja dotyczące świadczonych usług będzie rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od jej zgłoszenie przez Klienta. O jej wyniku klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu skrzynkę poczty e-mail.

Polityka prywatności

1
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia oraz newslettera, są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy OptiDieta Catering Hanna Będźkowska. Administratorem danych jest firma OptiDieta  Catering Hanna Będźkowska. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych Klient może zrobić kontaktując się z obsługą serwisu OptiDieta  Wykorzystując tą samą drogą Klient może usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

2
W sprawach nie uregulowanych lub nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.